Štefan Eľko
Ložín 218, 072 05 Ložín

Tel: +421 910 580 472
Email: elko.stefan@bsolozinskydvor.eu
Homepage: www.bsolozinskydvor.eu

Vyhlásenie k informačnej povinnosti

(Vyhlásenie ochrane osobných údajov)

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Preto spracovávame vaše údaje výlučne na základe právnych predpisov (DSGVO – Nariadenie o ochrane osobných údajov), zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. V týchto zásadách ochrany osobných údajov vás budeme informovať o najdôležitejších aspektoch spracovania osobných údajov na našej webovej stránke.

Kontaktujte nás

Pokiaľ nie je uvedené inak, ak s nami nadväzujete kontakt prostredníctvom formulára na webovej stránke alebo E-mailom, budú údaje, ktoré uvediete za účelom spracovania dopytu a pre prípad nadväzujúcich otázok, u nás uchované 1 rok. Tieto informácie nebudeme bez vášho súhlasu odovzdávať ďalej.

Webová analýza

Na týchto stránkach neukladáme cookies, nepoužívame analytické nástroje pre meranie práce návštevníkov so stránkou.

Formuláre

Na našej webovej stránke nájdete formulár, aby ste nás mohli kontaktovať. Ak zadáte Vaše údaje, použijeme ich iba na účely, ktoré sú vždy uvedené vo danom formulári (napr. Kontakt týkajúci sa služby).

Pokiaľ zákonná povinnosť nevyžaduje dlhšie uchovávanie, budeme Vaše osobné údaje uchovávať iba dovtedy, kým je to potrebné na dosiahnutie vyššie uvedených účelov, na ktoré sú spracované. Pokiaľ to nie je nevyhnutné inak, tieto údaje budú vymazané jeden rok po registrácii.

Ak sa nechcete dopytovať prostredníctvom webového formulára, môžete sa obrátiť priamo na našich pracovníkov: telefonicky, e-mailom. Tieto informácie nájdete tu: https://bsolozinskydvor.eu/kontakt/

Vaše práva

Principiálne máte právo na prístup, opravu, vymazanie, námietku, prevoditeľnosť údajov, odvolanie a obmedzenie. Ak sa domnievate, že spracovanie vašich údajov porušuje Zákon o ochrane údajov alebo ak boli inak porušené vaše nároky na ochranu údajov, môžete sa sťažovať na dozorný orgán.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Máte právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu, najmä v členskom štáte vášho obvyklého pobytu, pracoviska alebo na mieste údajného priestupku, ak ste nadobudli presvedčenie, že spracovanie vašich osobných údajov nie je v súlade s GDPR. Týmto nie sú dotknuté žiadne ďalšie správne a súdne opravné prostriedky.

Dozorný orgán, ktorému bola podaná sťažnosť, je povinný informovať sťažovateľa o priebehu a výsledku sťažnosti vrátane možnosti súdneho opravného prostriedku v zmysle Článku 78 podľa GDPR.